گزارش کمیته تحقیقات درباره سقوط هواپیمای بوئینگ مالزی در اوکراین منتشر شد

کمیته تحقیقات مشترک به ریاست هلند، نتایج اولیه گزارش تحقیقات درباره سقوط هواپیمای بوئینگ مالزی در اوکراین را منتشر کرد.