ناکامی بهترین بازیکن روسیه مقابل ایران

بهترین بازیکن تیم ملی فوتسال روسیه نتوانست کاری مقابل ایران از پیش ببرد.