فرار سرکردۀ داعش با لباس زنانه!

فرمانده داعش در شهر شرقاط عراق هنگام فرار از این شهر به دام نیروهای امنیتی افتاد….