انتخاب مجدد «جرمی کوربین» به رهبری حزب کارگر

تحقیقات میدانی در انگلیس حاکی از آن است که تبلیغات نادرست رسانه ها در کنار لابی شرکت های اسلحه ساز مانع از نخست وزیر شدن جرمی کوربین خواهند شد.۱۴:۳۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر