دوازه بان های برزیلی و یونانی از نفت دیپورت شدند

۲ دروازه بان خارجی که در تمرینات نفت تست می دادند موفق به جلب نظر علی دایی نشدند.