مهاجم استقلال باید ظرفیت کتک‌خوردن داشته‌باشد!

مثل روزهای گذشته و با توجه به برگزاری تمرینات در زمین شماره ۲، تماشاگری در محل تمرین آبی‌پوشان حضور نداشت.