ثبت نام ۷۸ هزار نفر در رشته های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه علمی کاربردی

مشاور عالی سازمان سنجش از ثبت نام بیش از ۷۸هزار نفر در رشته های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.