بالاخره ظریف پذیرفت که آمریکا قابل اعتماد نیست/باید طرف مقابل را وادار به تغییر رفتار خود در قبال ایران کرد

قائم مقام جمعیت رهپویان با تاکید بر اینکه بدعهد دانستن آمریکا توسط ظریف شرطی لازم است ولی کافی نیست، گفت: امیدواریم رویکرد خوشبینی به آمریکا را کنار گذاشته و دیپلماسی تدافعی را به تهاجمی تبدیل کنند.