دعوت از ۲۲ آزادکار به اردوی تیم ملی دانشجویان

اردوی تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی با دعوت از ۲۲ کشتی‌گیر برگزار می‌شود.