مسلمان در ژست مورد علاقه عکاس‌ها

محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده و کمال کامیابی نیا با ژستی اینچنین به روی جلد ۳ روزنامه ورزشی رفتند.