اندوه بان کی مون از مرگ جلاد قانا

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز گفت: از مرگ شیمون پرز رئیس سابق رژیم صهیونیستی به شدت غمگین و متاثر است.۱۴:۵۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر