یگان‌های محمول نیروی دریایی ارتش از مقابل جایگاه عبور کردند

یگان‌های محول نیروی دریایی ارتش از مقابل جایگاه بارگاه ملکوتی حضرت امام خمینی رژه رفتند.