یگان‌های محمول نیروی دریایی ارتش از مقابل جایگاه عبور کردند