۳۰ سال حبس برای عضو سابق «گارد ملی» به خاطر طراحی حمله به تاسیسات ارتش آمریکا

یک عضو سابق «گارد ملی ایلینویز» به دلیل طراحی حمله به تاسیسات ارتش در شیکاگو، به ۳۰ سال حبس محکوم شد؛ حمله‌ای که گفته می‌شود قرار بود به نمایندگی از داعش انجام شود.