جمع‌آوری ۳هزار میلیارد ریال زکات در سال ۹۵

مدیر کل اجرایی زکات کشور گفت: در ۶ ماهه اول امسال ۸۸۰ میلیارد ریال زکات جمع آوری شده است که به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبه گندم کاران نسبت به برنامه عقب هستیم.