آینده اسرائیل بعد از مرگ شیمون پرز از دیدگاه حماس

جنبش مقاومت حماس ضمن ابراز شادی از مرگ رئیس پیشین رژیم صهیونیستی، آن را آغاز دوره جدیدی از ضعف اسرائیل عنوان کرد.