اولین کمک‌های «برنامه جهانی غذا» به «الشرقاط» در عراق

نهاد «برنامه جهانی غذا» اعلام کرد که برای اولین بار در دو سال گذشته وارد شهر «الشرقاط» شده و اولین محموله کمک‌های غذایی را در این شهر توزیع کرده است.