همزمانی شانزدهمین سالروز انتفاضه الاقصی با مرگ آخرین بازمانده از نسل معماران اسرائیل

مرگ «شیمون پرز» درست در شانزدهمین سالروز انتفاضه دوم فلسطین رخ داد؛ انتفاضه‌ای که «آرییل شارون» دوست پرز عامل آن بود و هر دو رؤیای کنار زدن فلسطین و شناسایی اسرائیل را در سر داشتند.