همزمانی شانزدهمین سالروز انتفاضه الاقصی با مرگ آخرین بازمانده از نسل معماران اسرائیل