جام جهانی ۲۰۲۲ زیر خیمه!

مسئولان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قصد دارند اقامت در چادر را به یکی از گزینه های مسافران جام جهانی بیفزایند.