حمله پهپادی امریکا به مراسم استقبال از یک حاجی افغان، ۱۸ کشته

در حمله پهپادی امریکا به مراسم استقبال از یک حاجی در شرق افغانستان ۱۸ تن کشته شدند.