حمله پهپادی امریکا به مراسم استقبال از یک حاجی افغان، ۱۸ کشته