آزادسازی ۳ روستا در غرب «الرمادی» عراق

نیروهای عراقی در چهارچوب عملیات آزادسازی جزیره «الدولاب» در غرب الرمادی ۳ روستا را آزاد کردند.