همایش پیاده روی "همگام با جوانان دیروز" ویژه شهروندان ارشد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، همایش پیاده روی شهروندان ارشد شهر اصفهان با عنوان “همگام با جوانان دیروز” بعدازظهر روز پنجشنبه ۸ مهرماه انجام می شود. خانه تجربه به عنوان دفتر تخصصی سالمندان وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان این همایش پیاده روی را ویژه شهروندان ارشد شهر برنامه ریزی کرده است. هویت بخشی به […]