رقابت تویوتا و فولکس واگن برای کسب عنوان بزرگترین تولیدکننده خودرو در سال ۲۰۱۶

تویوتا و فولکس واگن در سال ۲۰۱۶ رقابت بسیار نزدیکی داشته‌اند.