دستگیری اعضای یک سلول تروریستی وابسته به داعش در اروپا

وزیر کشور اسپانیا از دستگیری ۵ نفر به اتهام تشکیل یک سلول تروریستی فعال وابسته به داعش در قاره اروپا خبر داد.