دیلی میرور: شکلات نوتلا نخورید

روزنامه دیلی میرور با استناد به یافته های علمی و برای پیشگیری از آسیب های استفاده از شکلات صبحانه نوتلا (Nutella)، توصیه کرد: مصرف آن فورا متوقف شود.۱۵:۰۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر