انجام ۸۳ هزار ماموریت اورژانس اصفهان در شش ماهه نخست سال جاری/ روزانه ۶۰۰ ماموریت صورت می گیرد.

دکتر غفور راستین اظهار داشت: در سطح استان ۱۲۵ پایگاه جاده ای اورژانس شهری و روستایی داریم که ۶۴ پایگاه جاده ای ۶۰ پایگاه شهری و ۱پایگاه هوایی شامل می شود.