فروش بنزین قسطی به ایرلاین‌ها ممنوع شد

وزیر نفت دستور داد که از این پس فروش سوخت به ایرلاین‌های کشور به صورت نقدی خواهد بود.