شواهد زیادی استفاده سعودیها از گاز سمی علیه حجاج را تأیید می‌کنند

رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی پزشکی با بیان اینکه همه شواهد دلالت بر نقش پشت پرده سعودیها در وقوع فاجعه منا دارد، از عملکرد مسئولان در رسیدگی به این مسأله به شدت انتقاد کرد.