جریمه باشگاه پرسپولیس در انتظار گولج

مرینات تیم پرسپولیس پس از ۴ روز تعطیلی از روز دوشنبه در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد اما آنتونی گولج هنوز به کشورمان بازنگشته است.