عبدالله: اشرف غنی بخاطر حمایت از طالبان در برابر مردم پاسخگو باشد

رئیس‌ اجرایی افغانستان در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور سابق این کشور در حمایت از طالبان افغان گفت که کسی که این اظهارات را انجام داده باید در برابر مردم افغانستان پاسخگو باشد.