شروع طوفانی پرچمداران شیائومی؛ پیش فروش ۳ میلیون موبایل در کمتر از ۲۴ ساعت