یگان‌های پیاده ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه عبور کردند.

دقایقی پیش یگان‌های پیاده ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه بارگاه ملکوتی حضرت امام خمینی عبور کردند.