یگان‌های پیاده ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه عبور کردند.