سوئیس؛ رقابتی‌ترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶

کشور سوئیس برای هشتمین سال متوالی رتبه نخست رقابتی‌ترین اقتصاد جهان را از آن خود کرد.