آیت‌الله سبحانی: در منبرها پیام دین برای مردم گفته شود/ وهابیت به دنبال حذف تشیع است

می توان در منابر از کلمات علما، داستان، قصه و دانش های امروزی نیز استفاده کرد؛ ولی اصل و اساس، آیات الهی و روایات اهل بیت(ع) است.