یگان‌های پیاده تیپ ۶۵ نوهد از مقابل جایگاه عبور کردند

یگان‌های پیاده تیپ ۶۵ نوهد دقایقی پیش از مقابل جایگاه بارگاه ملکوتی حضرت امام خمینی عبور کردند.