انتقال اموال و دارایی‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی به وزارت ارتباطات

شورای عالی فضای مجازی در جلسه سی‌ام خود تمامی اموال، وظایف و اختیارات شورای عالی اطلاع‌رسانی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرد.