پیشنهاد ۲سال محرومیت برای انصراف‌دهندگان از جام حذفی