فؤاد معصوم قانون ممنوعیت فعالیت حزب بعث را تصویب کرد

رئیس جمهور عراق، قانونی را امضا کرد که بر اساس آن حزب بعث و گروه‌های تروریستی و تکفیری، غیرقانونی محسوب می‌شوند.