لادروپ جانشین فوساتی نمی‌شود

میشل لادروپ سرمربی دانمارکی پیشنهاد الریانی ها برای قبول سرمربی گری این تیم را رد کرد.