فیلمبرداری «چهل مروارید» در مشهد مقدس ادامه دارد

«چهل مروارید» اولین فیلم بلند سینمایی هادی حاجتمند است که روزهای پایانی فیلمبرداری را پشت سر می‌گذارد.