کل پروژه‌های مسکن مهر کشور در سال آینده تمام می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کمتر از ۳۰۰ هزار واحد از مسکن مهر در کشور باقی مانده‌ است، گفت: کل پروژه‌های مسکن مهر در سال ۹۶ به اتمام می‌رسد.