ژرمن‌ها جایگزین چین در روابط تجاری با ایران می‌شوند