گروه نیجریه‌ای برای آزادی شیخ «زکزاکی» اولتیماتوم ۷ روزه داد

یک گروه نیجریه‌ای به دولت مرکزی اولتیماتوم داد که شیخ «ابراهیم زکزاکی» رهبر شیعیان این کشور را طی هفت روز آزاد کند.