این مسیر به تیم ملی می‌رسد؟ (عکس)

مدافع جنوبی پرسپولیسی ها توانسته بازی های خوبی را این فصل از خود نشان دهد.