نفت و ساپیا پذیرای شاگردان پیروانی

تیم ملی جوانان پیش از سفر به بحرین قصد داشت در جزیره کیش دو بازی با تیم های عراق و تاجیکستان برگزار کند که این دو بازی لغو شد.