انتقاد وزیر دفاع از تحلیل‌های تفرقه‌افکنانه /دشمن پشت مرزها آماده حمله است، نباید غفلت کرد

نظام جمهوری اسلامی ایران قرار است یک نظام الگو باشد و این هنگامی شکل می‌گیرد که نه فقط در ابعاد دفاعی و نظامی بلکه در سایر عرصه‌ها یعنی در اقتصاد ملی، اقتدار علمی و فناوری و سایر حوزه‌ها پیشتاز و مقتدر باشیم.