انتقاد وزیر دفاع از تحلیل‌های تفرقه‌افکنانه /دشمن پشت مرزها آماده حمله است، نباید غفلت کرد